Atrama
Gatve beeinant
Staiga ištinka mane menas netikėtai

Susimąstau
Pusmečiui
Į koncepciją atsirėmęs.
0xAD