Maironį prisiminus...
Kada tik keliu važiavau pro Trakus,
Man verkė iš skausmo širdis;
----------------------------
Daugiau nebevažiuosiu.
0xAD