Paralelinės visatos
Kažkur
Yra kitoks gyvenimas
Kitokie žmonės
Kurie taip pat, kaip ir aš,
Gyvena,
Tik kitaip.....
0xAD